Đoản văn

[ĐV] Không phải không nói, chỉ là không thể nói ra

Lảm nhảm: Có ai giới thiệu giúp mình một truyện ngăn ngắn, tình tiết hợp lý, 1×1, HE ko? Cảm ơn mọi người. Không phải là không nói, chỉ là không thể nói ra. Tác giả: Hề Vân Edit & Beta: Pao Đam mỹ, đoản văn, hiện đại đô thị, BE 1. Mậu Mậu, vì… Continue reading [ĐV] Không phải không nói, chỉ là không thể nói ra

Rate this: