3 thoughts on “Đam mỹ

  1. oạch chết thật, cảm ơn bạn đã nhắc nhở nha :X

   sao dạo này bạn ko post Càn Quấy với Gặp quỷ nữa vậy, nhất là Gặp quỷ đó, mình thích lắmmmmmmmmmmmmm

   1. hề hề, giờ làm xong cái Mang theo con đi kết hôn rồi thì sẽ quay sang cái ý liền hà

    thôi thì giải quyết từng cái một vậy 🙂

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s