Uncategorized

Yup, just read and do it for a new generation

P E A C E F U L . . .

Cập nhập ngày 6/7: Chúng ta đã làm được rồi. Ở những phút cuối cùng, nghị sĩ Ukraine đã xóa bỏ luật chống lại đồng tính khỏi chương trình nghị sự hôm nay. Điều này có nghĩa là cuộc bầu cử  đã không diễn ra! Áp lực từ quốc tế đã có hiệu quả. Hơn 120.000 chữ ký, hàng trăm cuộc gọi, cuộc biểu tình và những hoạt động không ngừng từ các hoạt động tại Ukraine đã được lắng nghe. Chúng tôi không thể thành công nếu không có bạn.

View original post 520 more words

Advertisements

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s